Wednesday, January 30, 2008

IBADAT ULANG TAHUN PERKAWINAN

IBADAT ULANG TAHUN PERKAWINAN
Lingkungan Antonius 4
Paroki St Clara – Bekasi Utara


PENGANTAR
Bapak dan Ibu, Adik-adik dan saudara saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ..selamat malam.. Malam ini kita akan melaksanakan Ibadat Syukur atas ulang tahun Perkawinan. Malam ini saya akan dibantu oleh petugas-petugas sebagai berikut :
Lagu dipimpin oleh : ………………………………..
Bacaan dibawakan oleh : ………………………………
Homili dibawakan oleh : ………………………
Doa-doa Lainnya : ………………..
Marilah kita segera mulai Ibadat ini dengan menyanyikan lagu pembukaan….

BERKAT & PEMBUKAAN
Salam dan Berkat
P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amien……..
P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan
persekutuan Roh Kudus, selalu beserta kita
U : Sekarang dan selama lamanya

P: Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada malam yang indah ini, kita diajak untuk bersyukur atas peringatan ulang tahun penerimaan Sakramen pernikahan. Saudara kita …………… dan …………….., yang telah …………. tahun menerima sakramen kudus ini. Mereka mensyukuri atas segala tuntunan Tuhan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dalam naungan Sakramen yang sangat kudus. Oleh karenanya marilah kita dukung dengan sepenuh hati ibadat pada malam hari ini dengan terlebih dahulu memohon ampun atas kesalahan dan dosa kita.

SERUAN TOBAT

Marilah kita menyatakan tobat kita dihadapanNya.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menganugerahkan kepada kami kekuatan hati, cinta kasih, dan penguasaan diri. Tuhan, kasihanilah kami.
U. Tuhan, kasihanilah kami.

P : Engkau memancarkan cahaya hidup yang tak dapat mati melalui Injil yang diberitakan kepada kami Kristus, kasihanilah kami.
U. Kristus, kasihanilah kami.

P : Engkau sanggup memelihara panggilan kudus dalam hati kami, yang menaruh seluruh kepercayaan kepadaMu. Tuhan, kasihanilah kami.
U. Tuhan, kasihanilah kami.

DOA PEMBUKAAN

P : Marilah berdoa....
Allah Bapa yang mahakuasa, pandanglah dengan rela suami isteri ..... ini bersama keturunan mereka. Engkau telah meneguhkan permulaan cinta mereka dengan sakramen pernikahan yang mengagumkan. Berkatilah hari tua mereka demi jasa yang mereka sumbangkan sejak masa muda mereka. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan Pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.
U: Amin.

Sebelum kita mendengarkan Sabda Tuhan, Marilah kita menyanyikan sebuah lagu.

LITURGI SABDA

Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Umat di Korintus 13:1-7, 13

Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan; dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkah diri dan tidak sombong. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

P : Berbahagialah orang yang mendengar Sabda Tuhan
Dan tekun melaksanakannya
U : Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami

HOMILI

PEMBAHARUAN PERJANJIAN NIKAH

I. Kini tibalah saatnya untuk membaharui kembali perjanjian nikah yang telah saudara berdua laksanakan limapuluh tahun yang lampau.
Janji diucapkan dengan meletakkan tangan di atas kitab suci, didampingi oleh anak-anak.

SUAMI: .... (nama isteri) di hadapan imam dan para hadirin yang hadir pada saat ini, aku berjanji akan tetap mencintaimu dalam suka dan duka, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, baik di waktu engkau sehat maupun di waktu engkau sakit. Semoga Tuhan memberkati niat baikku ini.

ISTERI: Terima kasih.

ISTERI: .... (nama isteri) di hadapan imam dan para hadirin yang hadir pada saat ini, aku berjanji akan tetap mencintaimu dalam suka dan duka, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, baik di waktu engkau sehat maupun di waktu engkau sakit. Semoga Tuhan memberkati niat baikku ini.

SUAMI: Terima kasih.

(dapat dilanjutkan dengan saling memeluk)

BAPAK DAN IBU UNTUK ANAK-ANAK: Kami bapak ibu, di hadapan imam dan para hadirin yang hadir di sini, berjanji akan menjadi bapak ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Kami akan mendampingi mereka dengan penuh cinta, agar mereka berkembang menjadi manusia kristiani yang dewasa, berguna bagi Gereja dan negara.

ANAK-ANAK: Terima kasih bapak dan ibu. Semoga Tuhan memberkati niat baik bapak dan ibu.

ANAK KEPADA BAPAK DAN IBU: Di hadapan imam dan para hadirin yang hadir di sini, kami, anak-anak, berjanji akan menjadi anak-anak yang baik, patuh kepada orang tua, menghormati serta mencintai orang tua kami. Dan kami berjanji pula akan mengembangkan diri kami sesuai dengan panggilan kami masing-masing.

AYAH-IBU-ANAK-ANAK: Semoga Tuhan memberkati niat baik kami.

DOA PERKAWINAN semua berlutut

P : Marilah kita berdoa bagi bapak dan ibu yang sudah membaharui janji perkawinan mereka di hadapan altar. Semoga mereka seumur hidup bersatu dalam cinta kasih.

I: Ya Allah, Engkau memilih cinta kasih suami isteri untuk melambangkan rencana cintaMu dan perjanjian yang Kauikat dengan umatMu. Lambang ini Kauberi arti sepenuhnya dalam perkawinan kaum beriman yang menandakan hubungan cinta antara Kristus dengan GerejaNya. Kami mohon, ulurkanlah tanganMu dengan rela atas bapak ..... dan ibu ...., dan berkatilah mereka.
Tuhan, bapak dan ibu ini telah menerima sakramen perkawinan. Mereka telah saling menyalurkan anugerah cinta kasihMu dan saling menandakan kehadiranMu dalam kerukunan yang akrab mesra. Semoga mereka tetap Kaubimbing untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mendidik anak-anaknya menurut ajaran Injil dan akhirnya layak memasuki keluargaMu di surga.
Tuhan, sudilah menambahkan kelimpahan berkatMu kepada ibu ...., supaya ia tetap memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu, menciptakan suasana akrab dalam rumah tangganya dan menghiasi diri dengan keramahan dan sopan santun. Tuhan, berkatilah juga bapak ..... ini, semoga ia tetap melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai suami yang setia dan bapa yang bijaksana. Ya Bapa yang kudus, bapak dan ibu ini telah membaharui janji nikah di hadapanMu dan ingin menerima tubuh dan darah PuteraMu. Semoga mereka kelak dengan gembira mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Demi Kristus, pengantara kami.
U: Amin.


PEMBERIAN DOA RESTU

P : Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sekarang saatnya bapak dan ibu memberikan restu untuk anak cucunya. Semoga, oleh doa restu mereka, para anak dan cucu mendapatkan rahmat seperti yang telah mereka terima selama ini.
Kemudian, anak-anak beserta cucu-cucu satu per satu datang kepada bapak dan ibu untuk menerima doa restu. Untuk anak dan cucu yang katolik, doa restu bisa diberikan dengan menandai masing-masing dengan tanda salib di dahinya.

Koor menyanyikan lagu yang sesuai – Doa dan restumu

DOA UMAT

L: Semoga mereka menghayati hidup perkawinan dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Kami mohon...
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L: Semoga mereka tetap mendasarkan keluarganya atas keyakinan keagamaan mereka, sehingga teladan hidup mereka mendekatkan orang lain kepada Allah.
Kami mohon...
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L: Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan kurnia yang berlimpah, sehingga anak, cucu, dan buyut yang dianugerahkan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati orang tuanya.
Kami mohon...
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L: Ya Tuhan, pemberi hidup dan sumber selamat, berkatilah bapak dan ibu yang berbahagia ini dan hiburlah hati mereka dalam anak cucunya. Kami mohon...
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L: Semoga mereka tetap sehat walafiat dan sanggup menjalankan tugasnya dalam masyarakat, sehingga mereka berjasa bagi sesama, dan keluarga mereka aman sentosa. Kami mohon...
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L: Ya Tuhan, pelindung dan penyelamat kami, tunjukkanlah belas kasihMu kepada kami semua dan limpahilah keluarga-keluarga kami dengan kurniaMu.
Kami mohon...
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L: Ya Tuhan, gembala dan penghibur umat, bahagiakanlah arwah nenek moyang keluarga ini dan terimalah mereka dalam perjamuan nikah PuteraMu.
Kami mohon...
U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

P : Ya Tuhan, Bapa yang mahabaik, Engkaulah sumber cinta kasih. Semoga bapak dan ibu yang berbahagia ini tumbuh dalam cinta dan hidup dalam kerukunan dan damai sampai akhirnya Engkau memanggil mereka kepada kebahagiaan abadi di surga.
Demi Kristus, pengantara kami. Marilah kita kuatkan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Tuhan kita.
Bapa Kami …………..

DOA KEPADA KELUARGA KUDUS

Yesus, Maria, Yosef, ke manapun juga kami mencari Keluarga Kudus, aku menemui terang. Terang di kegelapan gua Betlehem, terang sepanjang jalan pengungsian, terang dalam pengungsian di Mesir, terang di kenisah suci, dan terang di Nazaret sekian tahun lamanya.
Terang itu adalah akibat dari dian-dian, yang bernyala di mana saja Engkau berada.
Dian-dian itu namanya sendiri-sendiri: keramahtamahan dan kesetiaan, kesederhanaan dan kerendahan hati, penyerahan dan pengorbanan, penghormatan dan cinta kasih.
Betapa pantas kalau kami menghormati Engkau, Keluarga Kudus yang termulia, yang menyalakan dian-dian itu juga, satu per satu dalam kehidupan sehari-hari, supaya kami dekat denganMu, dan supaya orang yang dekat dengan kami, mengalami kehangatanMu, Keluarga Kudus.

Yesus, Maria dan Yosef, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami.
Yesus, Maria dan Yosef, kepadaMu kami serahkan hati, jiwa dan hidup kami.
Yesus, Maria dan Yosef, dampingilah kami, dalam sakrat maut kami.
Yesus, Maria dan Yosef, semoga jiwa kami beristirahat dengan tenteram sertaMu.
Semoga dalam segala hal, terjadilah kehendak Tuhan, Yang mahaadil, Yang Mahatinggi, dan Mahamulia, dalam segala abad.
Amin.

————————————-
Atau bisa menggunakan doa-doa dari buku-buku
1. PENYERAHAN KELUARGA: PUJI SYUKUR NO 162, atau
3. PENYERAHAN KELUARGA KEPADA BUNDA MARIA
PUJI SYUKUR no 216.

DOA dan BERKAT PENUTUP

P : Marilah berdoa,
Ya Tuhan, Semoga suami isteri Bapak/Ibu….... ini Kaujagai dalam usia tuanya, dan akhirnya Kausambut dalam perjamuan surgawi. Demi Kristus, Pengantara kami.
U: Amin.

P : Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara suami isteri Bapak/Ibu….... dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah ini.
U. Amin.

P : Semoga suami isteri Bapak/Ibu….... diberkati oleh Allah dalam anak dan cucu , dihibur oleh sahabat-sahabat dan diperkenankan bersaudara dengan semua orang.
U. Amin.

P : Marilah kita akhiri ibadat ini dengan bersama-sama mengucapkan Doa Salam
Maria 3 X
P : Marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan
P : Sudilah Tuhan menguatkan, mendampingi dan memberkati Bapak & Ibu………… serta kita semua yang hadir disini, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U : Amin
P : Saudara sekalian Ibadat syukur kita sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah

PENGUMUMAN
P : Kami persilahkan kepada Bp/Ibu pengurus apabila ada pengumuman….

LAGU PENUTUP
P : Sebelum kita menyanyikan Lagu Penutup, secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada semua petugas yang telah mendukung Ibadat ini. Marilah kita tutup dengan menyanyikan Lagu penutup.

SALAM
P : Selamat malam….
U : Selamat malam….

Kemesraan - Cipt : Iwan Fals

D G
Suatu hari Dikala kita duduk ditepi pantai
Em A D
Dan memandang ombak dilautan yang kian menepi
D G
Burung camar terbang bermain diderunya air
Em A D
Suara alam ini hangatkan jiwa kita

D G
Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam
Em A D
Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta
D G
Ada hati membara erat bersatu
Em A D
Getar seluruh jiwa tercurah saat itu

Reff:

G A D
Kemesraan ini... janganlah cepat berlalu
G A D
Kemesraan ini... inginku kenang selalu
G A D
Hatiku damai... jiwaku tentram disamping mu
G A D
Hatiku damai... jiwa ku tentram bersamamu


Morning Has Broken - Cipt : Cat Stevens

C Dm G F C
Morning has broken, like the first morning.
Em Am D G
Blackbird has spoken, like the first bird.
C F C Am D
Praise for the singing, praise for the morning,
G C F G7 C F
Praise for them springing fresh from the Word.

C Dm G F C
Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven.
Em Am D G
Like the first dewfall, on the first grass.
C F C Am D
Praise for the sweetnes of the wet garden,
G C F G7 C F
Sprung in completeness where His feet pass.

C Dm G F C
Mine is the sunlight, mine is the morning.
Em Am D G
Born of the one light Eden saw play.
C F C Am D
Praise with elation, praise every morning;
G C F G7 C F
God's recreation of the new day.

No comments: